Aineisto-ohjeet: Printti

Printti-ilmoitusaineisto on toimitettava lehtikohtaiseen viimeiseen ajankohtaan mennessä. Aineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava asiakkaan nimi, annettu materiaalinumero, media ja julkaisuajankohta.

Katso aineistoaikataulut ja -osoitteet

Valmiin lehti-ilmoitusaineiston vaatimukset

PDF-tiedosto 1:1 koossa, joka voidaan julkaista sellaisenaan. Kaikki käsittelyä vaativat aineistot ovat valmistettavia.

 • Sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat ja fontit
 • Ei marginaaleja, leikkaus- eikä painomerkintöjä
 • Voidaan muodostaa yleisimmin käytetyillä ammattimaisilla taitto- ja grafiikkaohjelmilla (painovalmis PDF, versio 1.5, Acrobat 6), ei saa sisältää väriprofiileja. Adoben ohjelmissa High Quality Print -PDF-luontiasetus.
 • Fontit: PostScript-fontit pitää sisällyttää (Embed) PDF-tiedostoon -> tekstit jätetään konvertoimatta, jotta teksti on tarkkaa myös näköislehdessä. TrueType-fonttia ei saa käyttää. Muut käytetyt fontit pitää vektoroida
 • Kuvien resoluutio: 200 dpi, viivakuvat 600-1000 dpi
 • Kokonaisvärimäärä: max. 240 %
 • Värit CMYK-tilassa ja mustavalkoiset gray-väritilassa.
 • Väriprofiili: WAN-IFRAnewspaper26v5
 • Mustan tekstin on oltava PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K=100% ja CMY=0%. Älä käytä rekisterimustaa
 • Älä suojaa PDF-tiedostoa salasanoilla, salaus estää tiedoston tulostamisen.
 • Printtinatiivien eli advertoriaalien aineisto-ohjeet löytyvät sivun alalaidasta

Tiedostomuoto PDF – työkalut

 • Tee ilmoitukset grafiikka- tai taitto-ohjelmilla. Tee PDF-tiedosto esim. Adobe InDesign- tai Illustrator-ohjelmasta suoraan tai Acrobat Distillerin kautta
 • Älä käytä ilmoituksen valmistamiseen tekstinkäsittely- tai esitysgrafiikan tekemiseen tarkoitettuja ohjelmia kuten esimerkiksi Word- tai PowerPoint-ohjelmia. Käytä kuvankäsittelyohjelmaa vain ilmoituksessa olevien kuvien käsittelyyn.
 • Voit ladata Adobe Photoshopille väriasetuksen sanomalehtikuvien tekoon. Ota ensin yhteyttä meihin jos sinulla ei ole muuta työkalua ilmoituksen valmistamiseen kuin esim. Photoshop.
 • Valmistettavaksi aineistoksi katsotaan kaikki muut paitsi sanomalehtikelpoiset, painovalmiit PDF-tiedostot. Myös PDF-tiedostot, johon tulee muutoksia tai korjauksia, on valmistettava aineisto.

Huomioi aineistossa

 • Ota huomioon sanomalehden mahdolliset pienet kohdistusheitot värien käytössä.
 • Vältä teksteissä bittikarttamuotoa ja jätä tekstit konvertoimatta, jotta teksti on tarkkaa myös näköislehdessä
 • Vältä pientä pistekokoa negateksteissä monivärisen pohjan päällä tai monivärisissä teksteissä.
 • Tekstin minimikoko 10 pt väripohjalla. Suosittelemme lihavoitua tekstityyppiä.

Värit

 • Älä jätä PDF-tiedostoon spottivärejä. Nämä voivat varsinkin läpinäkyvyysefektien kanssa aiheuttaa grafiikka-elementtien toistumisen painossa ei-toivotulla tavalla.
 • Tarkista elementtien osalta, että overprint- eli päällepainatusasetukset ovat oikein. Mikäli overprint-asetus on päällä, esim. valkoiset elementit häviävät lopullisessa tulostuksessa
 • Voit tarkistaa värit PDF-tiedostosta Adobe Acrobatin Output Preview -työkalulla.
 • Varmista, että RGB-työnkulussa värit vastaavat haluttua lopputulosta CMYK -väriprofiilia simuloitaessa
 • Varmista, että musta teksti on PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K = 100 % ja CMY = 0 %
 • Käytä sanomalehtilmoituksessa mahdollisimman puhtaita värejä. Max 2 osaväriä, sekä tarvittaessa mustaa. Kolmas värillinen väri tuo mukanansa likaavan komponentin, jonka takia on parempi käyttää mustaa ja sitä kautta neutraalia harmaata lisäämään värin syvyyttä.

Mitä eroa on CMYK- ja RGB-väreillä?

Painamisessa ja painoaineiston tekemisessä käytetään CMYK-värejä. CMYK- eli prosessivärit sekoitetaan käyttämällä neljää painoväriä: syaania, magentaa, keltaista ja mustaa. Kaikki neliväripainatuksessa käytettävät värit sekoitetaan näistä väreistä. RGB-värejä käytetään sähköisissä medioissa. RGB-väri taas syntyy määrittämällä RGB-arvot eli punaisen (red), vihreän (green) ja sinisen (blue) värin määrä.

Kuvat

 • Sanomalehti-ilmoituksissa käytetään CMYK kuvia. Varsinkin sanomalehtikuvissa kannattaa usein keventää tummaa värialuetta. Sanomalehdessä kuvien keskisävyjen pisteenkasvu on noin 26 %, joten keskisävyjä on syytä keventää huomattavasti varsinkin mustan värin osalta.
 • Painossa kaikki sävy- ja kuvamateriaali rasteroidaan. Rasteripisteiden linjatiheys on 40 linjaa/cm. Kuvapisteiden lukumäärän tulisi olla vähintään kaksinkertainen linjatiheyteen verrattuna jolloin kuvan vähimmäisresoluutio on 200 dpi. Ylimitoitetulla resoluutiolla ei yleensä saada aikaan havaittavaa parannusta lopputulokseen.
 • Resoluutio tarkoittaa kuvan tarkkuutta painotyössä. Lyhenne dpi tulee sanoista dot per inch (pistettä tuumalla). Mitä suurempi resoluutio (mitä useampi piste tuumalla), sen tarkempi kuvasta painettaessa tulee.
 • Jos taas resoluutio on liian alhainen, kuvasta tulee rakeinen. Esimerkiksi netissä oleva näyttökuva ei ole painokelpoinen. Nettikuvien resoluutio on 72 dpi.

Teksti

 • Vältä nega-tekstiä usealla osavärillä painetun pohjan tai värikuvan päällä. Sijoita nega-teksti yksiväriselle pohjalle.
 • Suositeltava minimi pistekoko on 10 pistettä. Pyri tekemään leipäteksti pelkällä mustalla.
 • Jos teksti on värillinen, noudata minimi pistekoko 10 pistettä ja käytä max 2 värillistä (CMY) osaväriä. Valmista tekstit taitto-ohjelmassa, ei kuvankäsittelyohjelmassa.
 • Sanomalehtiprosessissa pieni kohdistusheitto on mahdollinen, jolloin useilla väreillä tehdystä tekstistä häviää helposti luettavuus. Tämä ongelma esiintyy etenkin silloin, jos ilmoitus on tehty kuvankäsittelyohjelmalla.

Muutokset valmiiseen aineistoon Mikäli valmiina toimitettuun aineistoon tai jo julkaistuun aineistoon tehdään muutoksia Mediatalo Keskisuomalaisen toimesta, veloitetaan muutoksesta valmistusmaksu. Maksu riippuu muutoksen aiheuttamasta työmäärästä ja se voi olla puolivalmiin aineiston valmistusmaksu tai täysi valmistusmaksu.

Puolivalmis-valmistusmaksu Sisältää pääsääntöisesti yhden muutoksen aineistoon riippuen ilmoituskoosta. Näistä muutoksista ei lähetetä vedosta! Mediatalo Keskisuomalaisen valmistama aineisto

 • Valmiin ilmoituksen koko muuttuu niin vähän, ettei sisältöä tarvitse muokata uudestaan eli ilmoitus pysyy muodoltaan samana ja koon muutos ei vaikuta sisällön muotoon
 • Ilmoituksen yksi sisältömuutos
 • Hintatieto
 • Osoitetiedot
 • Otsikko
 • Päivämäärä
 • Taustaväri
 • Kehys
 • Pieni tekstimuutos

Asiakkaan toimittama valmis aineisto

 • Lisätään diiler-tiedot
 • Skaalataan suhteessa pienemmäksi tai isommaksi
 • Poistetaan PDF-aineiston leikkuuvara
 • Muutetaan hinta, otsikko, päivämäärä, puh. numero tai kirjoitusvirhe (mikäli on mahdollisia toteuttaa)

Valmistettavat aineistot lehti-ilmoitukseen Valmistettavaksi aineistoksi katsotaan kaikki muut paitsi sellaisenaan julkaisukelpoiset, painovalmiit PDF-tiedostot. Myös PDF-tiedostot, johon tulee muutoksia tai korjauksia, on valmistettava aineisto. Valmistettavaksi katsotaan mm. seuraavat valmiiseen aineistoon tehtävät muutokset

 • Ilmoitukseen vaihdetaan uusi kuva
 • Ilmoituksen muoto muuttuu (esim. koko 2×88 muutetaan 2×150)
 • Pieneen ilmoitukseen monta muutosta, esim. otsikko, päivämäärä, taustaväri muuttuu

Valmistettavaan aineistoon tulee toimittaa:

 • Ilmoituksen asettelumalli tai käsikirjoitus
 • Kuvien ja logojen originaalit on toimitettava joko EPS-, TIFF-, JPEG-muotoisina tai pinta- tai diaoriginaaleina.
 • Kuvapankkia käytettäessä asiakkaan tulee ilmoittaa tarkat tiedot kuvapankkiosoitteista ja kuvien nimistä.
 • Asiakkaan pitää ilmoittaa erikseen, jos hän haluaa valmistettavasta aineistosta vedoksen ja osoitteen, johon vedos lähetetään. Ellei lähetettyyn vedokseen saada asiakkaalta kuittausta varausaikataulujen puitteissa, katsotaan vedos hyväksytyksi julkaisuun sellaisenaan.
 • Aineisto-ongelmissa otamme yhteyttä ensisijaisesti aineiston lähettäjään, ellei toisin ole sovittu.

Printtinatiivien eli advertoriaalien aineisto-ohje:

 • Printtinatiivin eli advertoriaalin tulee erottua lehden toimituksellisesta sisällöstä ulkoasultaan.
 • Otsikkokirjaisimen ja leipätekstikirjasimen tulee olla eri kirjanlajia (fonttia) kuin lehden toimituksellisessa aineistossa käytetty. Otsikkokirjainlajin tulee selvästi erottua toimituksellisesta otsikkokirjasimesta.
 • Mainoksessa tulee olla MAINOS-sana ainakin sen vasemmassa ylänurkassa ja koko sivun levyisessä mainoksessa molemmissa ylänurkissa. MAINOS-sanan oheen merkitään mainostajan nimi samaan tapaan kuin verkossa. (esimerkiksi MAINOS: VALIO).
 • MAINOS-sana kirjoitetaan versaalilla päätteettömällä kirjasinlajilla, pistekoko 12pt. Mainos-sanassa ei käytetä brändivärejä.
 • Mainos tulee erottaa KEHYKSELLÄ muusta sivun aineistosta. Jos mainoksessa on väripohja tai muu visuaalisesti selvästi rajaava elementti, linjalla erottaminen ei välttämättä ole tarpeellista.

Tilaa Meks-uutiskirje

Pysy ajan tasalla mediamarkkinoinnin ja myynnin ajankohtaisista asioista.

Saat uutiset sähköpostiisi 1-2 kertaa kuukaudessa.